Privacy statement

Privacy statement GoDo

GoDo verwerkt persoonsgegevens van prospects en andere contactpersonen.

Wij doen dit om onze contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@godo.nl of +31 (0)20- 700 6678. GoDo heeft haar hoofdkantoor gevestigd aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW Amsterdam.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
– Nieuwsbrieven en Mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor de GoDo nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

De emailadressen worden opgeslagen en alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

– Verbetering van de dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld, klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

– Contactformulier
Je kan je bij ons aangeven of GoDo contact met je moet opnemen.
De emailadressen worden opgeslagen en alleen gebruikt voor het opnemen van contact.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@godo.nl of +31(0) 20 700 6678.

  • Inzage: Natuurlijk mag je inzien welke gegevens we van jou verwerken. We vertellen je graag over het hoe en waarom.
  • Rectificatie en aanvulling: Als je het idee hebt dat we verkeerde gegevens van je hebben, laat het ons dan weten.
  • Vergetelheid: Het is mogelijk om de persoonsgegevens die we van jou hebben te verwijderen.
  • Beperking: Als je het idee hebt dat we je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je dit beperken.
  • Bezwaar (verzet): Je kunt een bezwaar indienen voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons.
  • Overdraagbaarheid: Het is mogelijk om je gegevens op te vragen bij ons, zodat wij deze overdragen aan je.
  • Menselijke blik bij besluiten: GoDo maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Je gegevens worden altijd door een menselijke blik verwerkt.

Voor alle rechten zoals hierboven vermeld is het noodzakelijk even contact met ons op te nemen via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. Als je na het opnemen van contact met ons meent dat je rechten zijn geschonden, heb je het recht om daarover een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen voor de nieuwsbrieven en mailings worden bewaard zolang je ingeschreven staat. Zodra de inschrijving wordt beëindigd, verwijdert GoDo deze gegevens. De gegevens die wij verkrijgen ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld klikgedrag, bewaren wij voor een periode van een (1) jaar. De gegevens die wij van je verkrijgen van het contactformulier worden verwijderd zodra wij aan uw vragen/opmerkingen/aanmerkingen hebben kunnen voldoen. De verwerking van bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van GoDo als verwerkingsverantwoordelijke.

MakerStreet Netwerk
GoDo is aangesloten bij het MakerStreet Interim netwerk. MakerStreet Interim schakelt haar dochters in voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Dit zijn geen ontvangers van persoonsgegevens, maar verwerkers. De partijen binnen het MakerStreet Interim netwerk verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy-richtlijnen van MakerStreet Interim.

Derde ontvangers
GoDo schakelt dienstverleners in voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Dit zijn geen ontvangers van persoonsgegevens, maar verwerkers. De dienstverleners waar GoDo gebruik van maakt zijn:
– Google voor de verwerking van email, route & analytics gegevens

Deze partijen verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyrichtlijnen van GoDo.

Links
Op de website van GoDo is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. GoDo is niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun persoonsgegevens verwerken.